Chi tiết

Kế hoạch xét Tốt nghiệp các khóa 20CD (2,5 năm); 21TCA và 21CL (1,5 năm)
Phòng ĐT-CTSV kính thông báo Kế hoạch xét Tốt nghiệp các khóa 20CD (2,5 năm); 21TCA và 21CL (1,5 năm)
- Từ ngày 12/12/2022 đến 17/12/2022: Kiểm dò chương trình, hoàn thiện điểm Tổng kết và Chuẩn đầu ra.
- Từ ngày 19/12/2022 đến 27/12/2022: Phòng ĐT-CTSV xét tốt nghiệp.
- Từ ngày 28/12/2022 đến 02/01/2023: Khoa kiểm dò và phản hồi (nếu có).
- Từ ngày 03/01/2023 đến 07/01/2023: Phòng ĐT-CTSV lên danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp.
Đợt này nhà trường không phát giấy chứng nhận tốt nhiệp tạm thời để tập trung in bằng chính thức luôn (dự kiến cuối tháng 2/2023 phát bằng chính thức tại lễ bế giảng)

Ngày gửi: 10/11/2022
Số người đã xem: 3462

Các thông báo mới
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC CÁC KHOÁ 20CD VỀ TRƯỚC, 21CL VỀ TRƯỚC, 21TCA VÀ 20TCB VỀ TRƯỚC (22/5/2023) 
 Danh sách HSSV được công nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 4/2023 (26/4/2023) 
 Kế hoạch bế giảng khóa 20CD (2.5 năm), 21CL (1.5 năm) và 21TCA (7/3/2023) 
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các Khoá 20CD về trước, 21CL về trước, 21TCA và 20TCB về trước (7/3/2023) 
 Thông báo tuyển dụng viên chức và giảng viên hợp đồng (28/2/2023) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2022-2023 (22/2/2023) 
 THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN THI LẦN 2 HK1, 2022-2023 CÁC KHÓA 20CD, 21CD, 21CL, 22CL, 21TCB, 21TCA (10/2/2023) 
 Thông báo nhận bằng chính thức các Khóa 19CD, 20CL, 19TCB, 20TCA VỀ TRƯỚC (Đợt xét cuối tháng 10/2022) (28/12/2022) 
 Thông báo thời gian đăng ký online các học phần Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023 (10/12/2022) 
 Kế hoạch Thi lại HK1, năm học 2022-2023 các khóa (6/12/2022) 


Các thông báo khác
 Nghiệm thu chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp hệ Trung cấp (3/11/2022)
 Thông báo về việc hợp đồng lao động (12/10/2022)
 Kênh thông tin hỗ trợ việc làm cho sinh viên (4/10/2022)
 Thông báo nộp tiền học phí GDQPAN năm học 2022-2023 (3/10/2022)
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 19CD, 20CL, 19TCB, 20TCA về trước (13/9/2022)
 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tuyển dụng viên chức (13/9/2022)
 Điều chỉnh thời gian đăng ký học online Khóa 22- Học kỳ 1 - Năm học 2022-2023 (23/8/2022)
 Thời gian Đăng ký học online Học kỳ 1, năm học 2022-2023 (1/7/2022)
 Tốt nghiệp VH khóa 19TCB (29/6/2022)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA (13/6/2022)
Quay lại