Chi tiết

Nghiệm thu chính thức đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017

Ngày 22 tháng 01 năm 2018, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Vụ khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ năm 2017.
Năm 2017, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế có 02 đề tài KH&CN cấp Bộ: Đề tài “Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo và cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) để xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ sinh viên kết nối với doanh nghiệp và nhà tuyển dụng” do Tiến sĩ Nguyễn Đăng Khoa làm chủ nhiệm đề tài và Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển đèn chiếu sáng đô thị theo hướng thông minh và tiết kiệm năng lượng” do Tiến sĩ Trần Phương Nam làm chủ nhiệm.
Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ là những chuyên gia về lĩnh vực Công nghệ thông tin và IoT: PGS.TS Võ Thanh Tú, TS. Nguyễn Hoàng Hà, TS. Lê Trung Hiếu, TS Khương Anh Sơn… đang công tác tại Đại học Khoa học Huế, Đại học Nông Lâm Huế.
Đại diện cho Bộ Công Thương đến tham dự và nghiệm thu đề tài năm nay có Ông Trần Minh - Phó Vụ trưởng, Ông Dương Xuân Diêu, Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương.
PGS.TS Võ Thanh Tú - Chủ tịch hội đồng, đại diện cho các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính ứng dụng của các đề tài và đánh giá các đề tài đã đạt được các yêu cầu đặt ra. Các đề tài thể hiện sự sáng tạo của ban chủ nhiệm đề tài trong việc ứng dụng các tiến bộ của khoa học và công nghệ vào lĩnh vực giáo dục đào tạo cũng như thực tiễn sản xuất như: ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực giáo dục đào tạo để quản lý hồ sơ năng lực của học sinh sinh viên nhằm giới thiệu với các Doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ IoT để điều khiển, quản lý đô thị thông minh. Bên cạnh đó, hội đồng nghiệm thu cũng đề nghị ban chủ nhiệm đề tài cần đầu tư hơn nữa trong việc thương mại hóa các sản phẩm của đề tài sau khi nghiệm thu…

Ngày gửi: 25/1/2018
Số người đã xem: 755
Trở lại