Chi tiết

Khai giảng khóa đào tạo giảng viên thuộc dự án IPP2

Ngày 26/7/2016 tại Tp. Hồ Chí Minh, giảng viên trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã tham gia khoá đào tạo tập trung (Bootcamp). Đây là chương trình kéo dài 2 tuần dành cho 33 giảng viên đến từ 11 trường đại học được lựa chọn trong khuôn khổ chương trình hợp tác của IPP2 với các trường đại học và cơ sở đào tạo. Tham gia khóa đào tạo này, giảng viên Cao đẳng Công nghiệp Huế đã học tập nhằm đưa nội dung đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vào giảng dạy tại trường đại học, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại khu vực Miền Trung.

Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, Giai đoạn 2 được thiết kế gồm 3 cấu phần chính: (i) Phát triển môi trường thể chế và xây dựng năng lực về KH&CN và đổi mới sáng tạo; (ii) thiết lập quan hệ đối tác đổi mới sáng tạo và (iii) thúc đẩy các dự án đổi mới sáng tạo. Các cấu phần của Chương trình có tính liên thông chặt chẽ để cộng hưởng kết quả đầu ra của Chương trình, hướng tới mục tiêu cụ thể nhằm hỗ trợ xây dựng năng lực cho các đối tác công và tư; phát triển các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ đổi mới sáng tạo của Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế; thúc đẩy tính bền vững của Chương trình thông qua tăng cường mối liên kết giữa các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp và hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Cùng với 4 trường thuộc khu vực Miền Trung, Cao đẳng Công nghiệp Huế đại diện cho các trường đại học và cao đẳng thuộc Thừa Thiên Huế tham gia chương trình hợp tác của IPP. Đây là chương trình nhằm xây dựng năng lực cho các trường đại học Việt Nam, nâng cao vai trò của đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực doanh nghiệp, góp phần đổi mới tư duy, kiến tạo và lan tỏa văn hóa khởi nghiệp, văn hóa đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.

Sau khoá Bootcamp 2 tuần, các hoạt động tư vấn hỗ trợ trường đại học sẽ được IPP2 thực hiện trong 5.5 tháng tiếp theo với sự trợ giúp của các chuyên gia quốc tế, dưới hình thức các hội thảo xây dựng năng lực, huấn luyện trực tiếp, hỗ trợ giảng viên xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp phù hợp với bối cảnh Việt Nam và nhu cầu của từng cơ sở đào tạo đại học. Ngoài ra, IPP2 sẽ cùng các trường thảo luận về hoạt động hợp tác mở rộng và khả năng cung cấp hỗ trợ tài chính nhằm triển khai chương trình đào tạo cũng như thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các trường đại học.


Ngày gửi: 5/8/2016
Số người đã xem: 925
Trở lại