Chi tiết

Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế giai đoạn 2011-2015

Ngày 7 tháng 5 năm 2016, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế giai đoạn 2011-2015. Đến dự hội nghị có Tiến sỹ Cung Trọng Cường – Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giảng viên của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Thầy giáo Cung Trọng Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị và nhấn mạnh: “Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm của các trường Đại học và Cao đẳng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ giảng viên, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Là một trường Cao đẳng kỹ thuật, Nhà trường luôn xác định nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Nhà trường nhằm góp phần phát triển đào tạo, mở rộng hợp tác, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế - xã hội của địa phương và của Nhà trường”.

Giai đoạn 2011 – 2015, các hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của nhà trường được lãnh đạo nhà trường rất quan tâm chỉ đạo kịp thời, xây dựng định hướng phù hợp. Trong giai đoạn 2016 – 2021, Nhà trường tiếp tục định hướng nghiên cứu trong hoạt động khoa học công nghệ là những lĩnh vực thuộc thế mạnh của nhà trường như tự động hóa, cơ điện tử, công nghệ thông tin, vật liệu mới, môi trường, công nghệ sinh học; Tiếp tục phát triển hoạt động hợp tác quốc tế gắn với hội nhập.

Hội nghị cũng đã nhận được các bài tham luận về các lĩnh vực khoa học công nghệ mà nhà trường đang quan tâm của các tác giả là Tiến sỹ, Thạc sỹ có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ như: TS. Cung Trọng Cường, TS. Nguyễn Hữu Chúc, TS. Trần Hòa Duân, TS. Hà Xuân Vinh, TS. Lê Đại Vương, Ths Đặng Ngọc Tú….

Với tiềm năng và thế mạnh của một trường kỹ thuật có bề dày truyền thống hơn 116 năm xây dựng và phát triển, giai đoạn vừa qua, hoạt động Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế của Trường đã có những bước chuyển mình rất đáng ghi nhận. Đầu tư cho khoa học công nghệ, số lượng đề tài dự án các cấp, đề tài sinh viên, số lượng các bài báo quốc tế đăng trên các tạp chí có uy tín thuộc danh mục SCI/SCIE, các giải thưởng KHCN, các đối tác nước ngoài, các công ty đa quốc gia, các dự án quốc tế thực hiện tại trường ngày càng tăng. Những thành quả này đã góp phần vào việc nâng cao vị thế của nhà trường và là nhân tố quan trọng trong tiến trình xây dựng nhà trường thành một cơ sở giáo dục đại học có uy tín trong tương lai.


Ngày gửi: 9/5/2016
Số người đã xem: 543
Trở lại