Chi tiết

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT - CUỘC THI "KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP THẾ KỶ 21"
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI "KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP THẾ KỶ 21"
Thông báo danh sách thí sinh lọt vào vòng Chung kết cuộc thi
(xem tệp tin đính kèm)
Vòng chung kết cuộc thi "Kỹ năng nghề nghiệp thế kỷ 21"
- Thời gian: 8h00 ngày 30/5/2015 (thứ 3)
- Địa điểm: Hội trường Quốc tế, Khách sạn Mondial, 17 Nguyễn Huệ, Tp Huế
File đính kèm: DANH SÁCH CHUNG KẾT.pdf

Ngày gửi: 25/5/2017
Số người đã xem: 1337
Quay lại