Chi tiết

Quyết định, danh sách SV tốt nghiệp Khóa 14CD, đợt 1
Sinh viên xem chi tiết ở file đính kèm.
Những SV tốt nghiệp loại Giỏi và Xuất sắc mang Giấy CMND đến tại Phòng ĐT-CTSV từ ngày 26/06/2017 đến ngày 28/06/2017 để làm thủ tục đăng ký nhận bằng trên bục.
File đính kèm: QĐ_DS_14CD_dot1.zip

Ngày gửi: 16/6/2017
Số người đã xem: 5083
Quay lại