Danh sách các nhà tài trợ Lễ kỉ niệm 120 năm

STT Tên đơn vị/cá nhân tài trợ Số tiền/hiện vật tài trợ Ghi chú
 1 Dự án USAID COMET  205,500,000  
2 Ông Bùi Quang Chuyện (Nguyên Hiệu Trưởng - Trường Cao đẳng Công Nghiệp Huế) 50,000,000
3 Ông Phạm Văn Quân (Phó Hiệu Trưởng Phụ trách - Trường Cao đẳng Công Nghiệp Huế) 20,000,000
Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Đỉnh Bạch Mã   20,000,000   
5 Công ty TNHH Điện tử SAMSUNG HCMC CE COMPLEX - CN TP HCM 15,000,000
6 Công ty cổ phần LILAMA 69-1 10,000,000
7 Công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Phát triển Công Nghệ
10,000,000
 8 Công ty Cổ phần Kiến trúc xây dựng B.A.C & PN Decor   10,000,000   
9 Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Thừa Thiên Huế  10,000,000  
10 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Thừa Thiên Huế 5,000,000
11 Ái Hữu Kỹ Thuật Huế 1,000 bình nước thủy tinh 500ml  
TỔNG CỘNG 355,500,000

(Danh sách cập nhật đến ngày 15/08/2019)


Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Thừa Thiên Huế