Chi tiết

Thông báo nộp BHYT và BHTT tháng 5/2020

Phòng TCKT thông báo một số nội dung liên quan đến thu Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể cho HSSV như sau:

- Thời hạn thu BHYT, BHTT đợt tháng 5/2020: từ 14/4-21/4/2020

- Địa điểm: Phòng TCKT (Phòng 107-Nhà A)

- Với HSSV nộp BHYT: bắt buộc làm tờ khai theo mẫu đính kèm Thông báo (có bản khai mẫu)

- Với HSSV nộp BHTT: không cần làm tờ khai

- Cách thức nộp: 

+ Nộp tiền mặt tại Phòng TCKT

+ Chuyển khoản vào tài khoản của Trường theo thông tin sau:

Đơn vị hưởng: Trường Cao đẳng Công  nghiệp Huế.
Số tài khoản : 002.084.650.003 tại NH Đông á - CN TP Huế
Nội dung : Họ tên HSSV -Ngày tháng năm sinh – Mã SV - Lớp – Tiền BHYT 8 tháng hoặc BHTT

Sau đó HSSV nộp lại tờ khai tại Phòng TCKT (đối với HSSV mua BHYT) trước ngày 21/4/2020

HSSV cần hỗ trợ hoặc biết thêm thông tin có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 0905062006 (Thanh)

 

File đính kèm: Thong bao nop BHYT BHTT thang 5.zip

Ngày gửi: 17/4/2020
Số người đã xem: 2308

Các thông báo mới
 THỜI GIAN NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC ĐỢT XÉT THÁNG 7/2020 CÁC KHÓA 12CD, 14CD, 15CD, 16CD, 17TCB, 18TCA  (16/10/2020) 
 Thông báo nghỉ học ngày 17 tháng 10 năm 2020 (16/10/2020) 
 Thông báo về Thời gian đi học trở lại sau thời gian nghỉ do bão lụt. (14/10/2020) 
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021-Hệ Trung cấp B (5/10/2020) 
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021 (5/10/2020) 
 Thông báo nhận bằng TN hệ niên chế từ ngày 01/10/2020.  (2/10/2020) 
 Thời khóa biểu dự kiến các lớp 20TCB năm học 2020 - 2021 (20/9/2020) 
 Danh sách sinh viên các hệ nhập học năm 2020 - 2021 (20/9/2020) 
 Thời gian đăng ký học lại, học cải thiện điểm với khóa 20CD, 20TC HK1, năm học 2020-2021 (14/9/2020) 
 Kế hoạch thi lần 2, HK2 và kỳ phụ năm học 2019-2020  (4/9/2020) 


Các thông báo khác
 Kế hoạch thi lại HK1, năm học 2019-2020 các Khóa theo học tín chỉ (16/4/2020)
 Thông báo về việc giải quyết các yêu cầu cá nhân của sinh viên trong tình hình dịch Covid 19 (4/4/2020)
 DỮ LIỆU XÉT TN KHÓA 17CD CÁC NGÀNH HỌC 2.5 NĂM, 18TCA, 17TCB BỔ SUNG (29/3/2020)
 Dữ liệu xét tốt nghiệp của Khóa 17TCB, 18TCA và các ngành học 2.5 năm của 17CD (23/3/2020)
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC KHÓA 12CD, 13CD, 14CD, 15CD, 16CD, 17CL ĐỢT CÔNG NHẬN TN NGÀY 15/11/2019 (11/2/2020)
 Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí HKII năm 2019-2020 (10/2/2020)
 Kế hoạch thi lần 2 các Khóa 17CD, 18CD, 18TCA, 18TCB HK1, năm học 2019-2020 (3/2/2020)
 Danh sách các lớp học phần chưa mở được Khóa 19CD, HK2, năm học 2019-2020 (23/1/2020)
 Thông báo về việc xem điểm khóa 17CD, 18CD, 18TCB học kỳ 1, năm học 2019-2020 – lần thi 1 (16/1/2020)
 Thông báo về việc đăng ký Khóa Luận, chuyên đề, Thực tập tốt nghiệp Khóa 17CD (9/1/2020)
Quay lại