Chi tiết

Thông báo về việc giải quyết các yêu cầu cá nhân của sinh viên trong tình hình dịch Covid 19
Thân chào các em sinh viên!

Do tình hình Dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện Công văn số 116/CDCNH ngày 31/3/2020 của Nhà trường v/v đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Nhà trường tạm dừng tiếp nhận trực tiếp các hồ sơ, văn bản, chỉ tiếp nhận theo hình thức trực tuyến hoặc theo đường bưu chính.
Vì vậy, trong thời gian từ 01/4/2020 đến khi có thông báo mới, phòng ĐT-CTSV chỉ tiếp nhận các yêu cầu của SV qua email của phòng (daotao@hueic.edu.vn).
SV có nhu cầu cá nhân trong trường hợp thực sự cần thiết thì cung cấp đầy đủ thông tin: Họ và tên, Mã SV, Lớp, Nội dung yêu cầu, Số điện thoại, Địa chỉ, .... về địa chỉ email nói trên. Sau thời gian từ 3-5 ngày, Phòng sẽ trả kết quả theo yêu cầu qua đường Bưu điện đối với những yêu cầu có ký, đóng dấu xác nhận (miễn phí). Các yêu cầu mang tính chất Hỏi/Đáp Phòng sẽ trả lời ngay khi nhận được Email.

Đợt xét Tốt nghiệp Khóa 17CD các ngành học 2.5 năm, 17TCB, 18TCA, Phòng đã phát Giấy chứng nhận theo đúng kế hoạch là ngày 31/03/2020. Những sinh viên nào chưa nhận, nếu thực sự cần thiết thì gửi yêu cầu như trên để được giải quyết.

Ngày gửi: 4/4/2020
Số người đã xem: 2518

Các thông báo mới
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC TIẾNG NHẬT 1 CỦA LỚP 19CDDC11 VÀ KHÓA 20CD (25/10/2020) 
 Thông báo tuyển dụng (23/10/2020) 
 THỜI GIAN NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC ĐỢT XÉT THÁNG 7/2020 CÁC KHÓA 12CD, 14CD, 15CD, 16CD, 17TCB, 18TCA  (16/10/2020) 
 Thông báo nghỉ học ngày 17 tháng 10 năm 2020 (16/10/2020) 
 Thông báo về Thời gian đi học trở lại sau thời gian nghỉ do bão lụt. (14/10/2020) 
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021-Hệ Trung cấp B (5/10/2020) 
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021 (5/10/2020) 
 Thông báo nhận bằng TN hệ niên chế từ ngày 01/10/2020.  (2/10/2020) 
 Thời khóa biểu dự kiến các lớp 20TCB năm học 2020 - 2021 (20/9/2020) 
 Danh sách sinh viên các hệ nhập học năm 2020 - 2021 (20/9/2020) 


Các thông báo khác
 DỮ LIỆU XÉT TN KHÓA 17CD CÁC NGÀNH HỌC 2.5 NĂM, 18TCA, 17TCB BỔ SUNG (29/3/2020)
 Dữ liệu xét tốt nghiệp của Khóa 17TCB, 18TCA và các ngành học 2.5 năm của 17CD (23/3/2020)
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC KHÓA 12CD, 13CD, 14CD, 15CD, 16CD, 17CL ĐỢT CÔNG NHẬN TN NGÀY 15/11/2019 (11/2/2020)
 Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí HKII năm 2019-2020 (10/2/2020)
 Kế hoạch thi lần 2 các Khóa 17CD, 18CD, 18TCA, 18TCB HK1, năm học 2019-2020 (3/2/2020)
 Danh sách các lớp học phần chưa mở được Khóa 19CD, HK2, năm học 2019-2020 (23/1/2020)
 Thông báo về việc xem điểm khóa 17CD, 18CD, 18TCB học kỳ 1, năm học 2019-2020 – lần thi 1 (16/1/2020)
 Thông báo về việc đăng ký Khóa Luận, chuyên đề, Thực tập tốt nghiệp Khóa 17CD (9/1/2020)
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2019-2020-Hệ Trung cấp B (6/1/2020)
 Thông báo thu tiền ở KTX Kỳ II năm học 2019-2020 (3/1/2020)
Quay lại