Thông tin liên hệ

BAN TỔ CHỨC

1.    PGS. TS. Võ Thanh Tùng- Phó Hiệu trưởng, Trường ĐHKH, ĐH Huế - Chủ tịch Hội Vật lý Thừa Thiên Huế - Trưởng ban

2.    TS.Cung Trọng Cường- Hiệu trưởng, Trường CĐ Công nghiệp Huế- Đồng Trưởng ban

3.    TS. Lê Đại Vương– Phó Trưởng Khoa Hoá công nghệ, Trường CĐ Công nghiệp - Phó Trưởng ban

4.    PGS. TS. Nguyễn Mạnh Sơn- Trưởng Khoa Vật lý, Trường ĐHKH, ĐH Huế - Phó Trưởng ban

5.    PGS. TS. Trương Minh Đức- Trưởng Khoa Vật lý, Trường ĐHSP, ĐH Huế - Phó Trưởng ban

6.    ThS. Cao Giáp Bình - Chuyên viên Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế - Ủy viên

7.    TSNguyễn Hữu Chúc- Trưởng Phòng QLKH-HTQT, Trường CĐ Công nghiệp - Uỷ viên

8.    TS. Nguyễn Ngọc Trác - Phó Trưởng Khoa Khoa học Cơ bản, Trường CĐ Công nghiệp- Ủy viên

9.    PGS. TS. Đinh Như Thảo- Khoa Vật lý, Trường ĐHSP, ĐH Huế - Ủy viên

10.  TS. Nguyễn Trường Thọ - Trưởng phòng KHCN-HTQT,Trường ĐHKH, ĐH Huế - Ủy viên

11.  TS. Ngô Khoa Quang- Phó Trưởng Khoa Vật lý, Trường ĐHKH, ĐH Huế - Uỷ viên

BAN THƯ KÝ

1.    TS. Nguyễn Ngọc Trác, - Trường Cao đẳng Công nghiệpHuế - Trưởng ban thư ký

2.    TS. Ngô Khoa Quang- Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế - Uỷ viên

3.    ThS. Lê Xuân Diễm Ngọc - Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế - Uỷ viên

4.    TS. Nguyễn Thị Thuỷ-Trường Đại học Sư phạm, ĐH Huế - Uỷ viên.

5.    TSHồ Việt- Trường Cao đẳng Công nghiệpHuế - Ủy viên

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên thuộc các trường Đại học, Cao đẳng, các trường THPT ở miền Trung và cả nước tham dự Hội nghị.

Ban Tổ chức rất mong được sự hỗ trợ kinh phí của các cá nhân và tổ chức. Mọi đóng góp xin gửi về Khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Huế, 77 Nguyễn Huệ, TP Huế.

Chúng tôi chân thành cảm ơn!