Thông tin chung

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt dưới dạng file Microsoft Word, có độ dài không quá 08 trang A4 theo định dạng của bài báo IEEE đối với các bài viết thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ hoặc theo định dạng của bài báo đại học Harvard đối với các bài viết thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo.

Tải file mẫu bài báo: download

Nội dung hội nghị:

Công bố và thảo luận về các công trình nghiên cứu mới nhất của các tác giả về các lĩnh vực: Vật lý, Khoa học vật liệu, Phương pháp giảng dạy, Cơ khí, tự động hóa, Điện, điện tử.