Giới thiệu về Hội Nghị Vật Lý 2018

Để thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn của các Trường Đại học, Cao đẳng và các trường THPT trong địa bàn khu vực Miền Trung, Hội Vật lý Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Trường Đại học Khoa học Huế, Trường Đại học Sư Phạm Huế và Sở Giáo dục - Đào tạo Thừa Thiên Huế tổ chức “Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2018”. Đây là cơ hội để đẩy mạnh việc hợp tác và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của các đơn vị, nhằm thực hiện chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

I. Thời gian, địa điểm

Thời gian: 01 ngày, 15/12/2018

Địa điểm: Trường Cao Đẳng Công nghiệp Huế, 70 Nguyễn Huệ, TP. Huế

II. Nội dung

Công bố và thảo luận về các công trình nghiên cứu mới nhất của các tác giả về các lĩnh vực: Vật lý, Khoa học vật liệu, Phương pháp giảng dạy, Cơ khí, tự động hóa, Điện, điện tử.

III. Thể lệ, thời hạn và địa chỉ gửi bài

1. Thể lệ gửi bài

- Tác giả viết báo cáo toàn văn tham dự Hội nghị theo định dạng quy định.

- Cuối bài viết cần ghi rõ họ tên tác giả chính, cơ quan công tác, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ. 

- Những báo cáo được phản biện đồng ý sẽ được lựa chọn đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2018, có đăng ký ISBN và Ban biên tập chọn một số bài gửi đăng ở Tạp chí Khoa học và công nghệcủa Trường Đại học Khoa học Huế (nằm trong danh mục tạp chí được tính điểm theo quy định của hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư). Tất cả trình bày tại Hội nghị theo hình thức oral hoặc poster.

2. Thời hạn và địa chỉ gửi bài

Báo cáo toàn văn gửi trước ngày 19/11/2018 qua địa chỉ email: vatlythuathienhue@gmail.com

3. Hội nghị phí

Hội nghị phí sẽ được đóng tại Hội nghị, mức đóng: 

-    Cán bộ, giảng viên, giáo viên: 200.000 đồng/người

-    Nghiên cứu sinh, học viên Cao học: 100.000 đồng/người

-    Sinh viên, học sinh: miễn phí

 

IV. Thông tin liên hệ

-  Mọi thông tin liên quan đến hội nghị được đăng tải trên website: http://www.hueic.edu.vn/hnvl2018.aspx

-  Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

+ TS. Nguyễn Ngọc Trác – Phó trưởng Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Điện thoại: 0932528228, email: nntrac@hueic.edu.vn

+ TS. Ngô Khoa Quang - Phó Trưởng Khoa Vật lý, Trường ĐHKH, ĐH Huế. Điện thoại: 0906582201, email: khoaquang@gmail.com

V. Ban tổ chức

1.    PGS. TS. Võ Thanh Tùng- Phó Hiệu trưởng, Trường ĐHKH, ĐH Huế - Chủ tịch Hội Vật lý Thừa Thiên Huế - Trưởng ban

2.    TS.Cung Trọng Cường- Hiệu trưởng, Trường CĐ Công nghiệp Huế- Đồng Trưởng ban

3.    TS. Lê Đại Vương– Phó Trưởng Khoa Hoá công nghệ, Trường CĐ Công nghiệp - Phó Trưởng ban

4.    PGS. TS. Nguyễn Mạnh Sơn- Trưởng Khoa Vật lý, Trường ĐHKH, ĐH Huế - Phó Trưởng ban

5.    PGS. TS. Trương Minh Đức- Trưởng Khoa Vật lý, Trường ĐHSP, ĐH Huế - Phó Trưởng ban

6.    ThS. Cao Giáp Bình - Chuyên viên Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế - Ủy viên

7.    TSNguyễn Hữu Chúc- Trưởng Phòng QLKH-HTQT, Trường CĐ Công nghiệp - Uỷ viên

8.    TS. Nguyễn Ngọc Trác - Phó Trưởng Khoa Khoa học Cơ bản, Trường CĐ Công nghiệp- Ủy viên

9.    PGS. TS. Đinh Như Thảo- Khoa Vật lý, Trường ĐHSP, ĐH Huế - Ủy viên

10.  TS. Nguyễn Trường Thọ - Trưởng phòng KHCN-HTQT,Trường ĐHKH, ĐH Huế - Ủy viên

11.  TS. Ngô Khoa Quang- Phó Trưởng Khoa Vật lý, Trường ĐHKH, ĐH Huế - Uỷ viên

 VI. Ban Thư ký

1.    TS. Nguyễn Ngọc Trác, - Trường Cao đẳng Công nghiệpHuế - Trưởng ban thư ký

2.    TS. Ngô Khoa Quang- Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế - Uỷ viên

3.    ThS. Lê Xuân Diễm Ngọc - Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế - Uỷ viên

4.    TS. Nguyễn Thị Thuỷ-Trường Đại học Sư phạm, ĐH Huế - Uỷ viên.

5.    TSHồ Việt- Trường Cao đẳng Công nghiệpHuế - Ủy viên

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên thuộc các trường Đại học, Cao đẳng, các trường THPT ở miền Trung và cả nước tham dự Hội nghị.

Ban Tổ chức rất mong được sự hỗ trợ kinh phí của các cá nhân và tổ chức. Mọi đóng góp xin gửi về Khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học Huế, 77 Nguyễn Huệ, TP Huế. Chúng tôi chân thành cảm ơn!

 

 

HIỆU TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

 

TS. Cung Trọng Cường